Donacija obuhvaća knjige iz područja povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, arheologije. Među darovanim knjigama je i Monografija o 150 godina HAZU-a

Uprava Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Zagreba, na čelu s upraviteljicom Vedranom Juričić i glavnim tajnikom Uprave, akademikom Pavlom Rudanom, Hrvatskoj knjižnici “Ljudevit Gaj” u Donjoj Lastvi darovala je vrijedna izdanja iz svoga bogata fundusa.
Donacija obuhvaća knjige iz područja povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, arheologije. Među darovanim knjigama je i Monografija o 150 godina HAZU-a.
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kad i Akademija, 1861. godine. Fundus Knjižnice danas obuhvaća preko 400 tisuća svezaka , među kojima i prvotisak glagoljskog Misala iz 1483. godine, izdanja Marka Marulića, ” oca hrvatske književnosti”, Matije Vlačića Ilirika, prvo izdanje Zoranićevih ” Planina”. Jedna je od najbogatijih općeznanstvenih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
(Radio Dux)