Dodijeljeno je 108 naknada za 77 pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan RH za zimski (47) i ljetni semestar (61 ) akademske godine 2014/15.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 108 naknada, za 77 pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan Republike Hrvatske, za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za zimski (47) i ljetni semestar (61 ) akademske godine 2014/15.
Kandidati za učenje hrvatskog jezika u domovini svojih predaka stižu iz cijelog svijeta, no najviše ih je iz Južne Amerike (popis kandidata se nalazi u privitku)
Cilj projekta – učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske je očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se projektom potiče i povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se veći dio polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao projekta nije umanjen jer će oni zasigurno biti dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika u sredinama u kojima žive.
Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta. Od 2013., osim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je polaznicima pružio mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima: Rijeci, Splitu, Zadru, Puli i Osijeku.
Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. Organiziraju se razgledavanja gradova u kojima se uči hrvatski jezik ili odlasci u druga okolna ili dalja mjesta tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnik. (Državni ured za Hrvate izvan RH)

Odluka