Predstava Grga Čvarak nastala je u režiji Ivane Čoh Šverko, a glavne uloge tumačili su Ana Vilenica, Mateo Videk i Tomislav Krstanović

Učenici i roditelji Hrvatske nastave Hessen – Saarland imali su 3. i 4. veljače priliku gledati kazališnu predstavu za djecu „Grga Čvarak“(pjesma i knjiga Ratka Zvrke). Predstava je nastala u režiji Ivane Čoh Šverko, a glavne uloge tumačili su Ana Vilenica, Mateo Videk i Tomislav Krstanović.
U punoj su dvorani Hrvatskog katoličkog centra u Frankfurtu na Majni u subotu su održane dvije predstave, a u nedjelju je održana treća u dvorani Kirchengemeinde St. Christophorus. Organizator predstava je Hrvatska nastava Hessen – Saarland u suradnji s hrvatskom i njemačkom katoličkom župom u Frankfurtu na Majni.
Prije i nakon predstave prikupljeni su novčani prilozi za Dječji dom Maestral u Splitu.
(Fenix Magazin)