Ana i Anton Čačinović iz Mjenova proslavili su dijamantni pir – 60 godina bračnoga života. Supružnici su vodili krčmu s mesnicom u Mjenovu, koju su 1995. predali sinu Feliksu. Čačinovići (81) imaju dva sine i jednu kćer, kao i tri unuke

Ana i Anton Čačinović iz Mjenova proslavili su dijamantni pir – 60 godina bračnoga života. Supružnici (81) su vodili krčmu s mesnicom u Mjenovu, koju su 1995. predali sinu Feliksu. Mjenovac Anton je izučio za mesara i radio u krčmi u Beču.

Ana, također iz Mjenova, služila je u Beču i radila u krčmi. Antonov otac bio je utemeljitelj mjenovskoga nogometnoga društva i zbog toga je krčma Čačinović bila, do zatvaranja 2013., klupski lokal športaša. Dijamantni pir su proslavili prošlu subotu u crkvi. Ana i Anton Čačinović imaju dva sine i jednu kćer, kao i tri unuke.
(Hrvatska redakcija ORF-a)