Povjerenstvo Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za izbor najbolje knjige godine, koja će dobiti nagradu koja nosi ime središnje osobe hrvatske književnosti, znanosti i publicistike iz XVIII. stoljeća Emerika Pavića, održalo je 29. kolovoza 2017. godine svoju drugu ovogodišnju sjednicu

Povjerenstvo, u sastavu Ljubica Vuković Dulić kao predsjednica te članovi Dario Španović i Željka Zelić, odlučilo je od 29 naslova u uži izbor za najbolju knjigu objavljenu tijekom 2016. godine Hrvata u Vojvodini uvrstiti njih deset.

Prema odluci povjerenstva, u uži izbor ušle su sljedeće knjige:
1. Rudić, Blaženka, Povratak iskonu, Katoličko društvo „Ivan Antunović“ i sestre dominikanke, Kongregacija svetih
    anđela čuvara, Subotica, 2016., 62 str. – naklada 500.
2. U beskrajima zemlje i neba: antologija pjesništva Hrvata u Vojvodini na prijelazu tisućljeća [urednik Tomislav
    Žigmanov], Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 137 str. – naklada 500.
3. Suvremena vojvođansko-hrvatska priča [urednik Vladan Čutura], Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 132 str. – naklada
    500.
4. Mađer, Miroslav Slavko, Izabrana djela: Izabrana proza II., Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-
    baranjsko-srijemski i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb-Subotica, 2016., 597 str. – naklada 500.
5. Misaona popudbina Tome Vereša : zbornik radova s međunarodnog filozofsko-znanstvenog skupa: (14 – 16. prosinca
    2012), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 239 str. : fotogr. – naklada 500.
6. Stantić, Ante, Otajstvom Isusova djetinjstva do mistike: ulomci iz pisane riječi o. Gerarda Tome Stantića, Karmelska
    izdanja, Katoličko društvo „Ivan Antunović“ i Vicepostulatura sl. Božjega o. Gerarda Tome Stantića, Subotica – Zagreb,
    2016., 364 str. – naklada 1.000.
7. Černelić, Milana, Bunjevci – ishodišta, sudbine, identiteti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za etnologiju
    i kulturnu antroplogiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica, 2016., 264 str.
8. Šeremešić, Marija, Bile riči : rječnik govora Monoštora: (vrijeme pedesetih godina prošloga stoljeća), Zavod za kulturu
    vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 119 str. – naklada 500.
9. Urbani Šokci 10 : Šokačko bunjevačko pamćenje vode, priredile Helena Sablić Tomić, Vera Erl i Ružica Pšihistal,
    Šokačka grana Osijek i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Osijek – Subotica, 2016., 345 str. – naklada 300.
10. Kuntić, Kalman, Pravni fakultet u Subotici : 1920-1941., Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2016., 120 str.:
     ilustr. – naklada 500.

Nagrada Emerik Pavić za najbolju knjigu 2016. godine bit će svečano uručena 20. listopada 2017. u okviru manifestacije Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi. Osim plakete i diplome, nagrada će imati i svoj novčani iznos.
(ZKVH)