Davor Frkat rođen je u Novoj Gradišci u Hrvatskoj a odrastao u Rasporku i Neudörflu. Student je elektrotehnike. Potpredsjednici su Konstantin Vlašić i Ana Cirković, a blagajnik Zagrepčanin Nikola Znaor

Davor Frkat novi je predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK) http://www.hakovci.org/ . Na generalnoj sjednici, 11. prosinca, 23-godišnji Frkat naslijedio je 22-godišnjega Konstantina Vlašića iz Velikoga Borištofa, koji je nakon dvije godine predao predsjedništvo dosadašnjemu blagajniku, Frkatu.
Davor Frkat rođen je u Novoj Gradišci u Hrvatskoj a odrastao u Rasporku i Neudörflu. Student je elektrotehnike. Potpredsjedništvo u HAK-u preuzeli su Konstantin Vlašić i Ana Cirković iz Vulkaprodrštofa, a za blagajnika su odabrali Zagrepčanina Nikolu Znaora. Tajnica je Katarina Kinda iz Velikoga Borištofa.
Davor Frkat je rekao kako se jako zalaže za Gradišćanske Hrvate, koje je upoznao preko različitih tečajeva i priredaba. Za njega je prednost, da poznaje obadvije hrvatske strane. Novi predsjednik namjerava reaktivirati Dan srednjoškolaca, a također o povećati suradnju s drugim manjinama i gradišćanskohrvatskim društvima. Namjerava se usredotočiti i na gradišćanskohrvatske studente u Beču i poboljšati organizaciju Dana mladine, čiji će glavni organizator biti Lukas Kornfeind.
(Hrvatska redakcija ORF-a)