Dani su prerasli u književnu manifestaciju koja se, osim sakupljačkim radom Balinta Vujkova, bavi i književnošću Hrvata u Podunavlju. Ove je godine savjetovanje posvećeno knjizi za djecu

XIII. Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi će se održati od 23. do 25. listopada u Subotici. Glavni cilj trodnevne manifestacije je rasvjetljavanje bogate baštine koju je skupio i zapisao Balint Vujkov.
Dani su prerasli u književnu manifestaciju koja se, osim sakupljačkim radom Balinta Vujkova, bavi i književnošću Hrvata u Podunavlju. Ove je godine savjetovanje posvećeno knjizi za djecu.

Doznajte više