Dogodine će se 43. Dan mladine održati u sjevernom Gradišću ili u nekom susjedskom selu u Ugarskoj ili u Slovačkoj

Koncertom koljnofskih muzičkih grupa završio je 7. rujna Dan (o)mladine u Koljnofu. Tri dana Hrvatski akademski klub je skupa s Koljnofskim hrvatskim društvom i mladim Koljnofcima priredio šaroliki program. Ove godine je, uz predsjednika Konstantina Vlašića, 1.500 ljudi pohodilo priredbu.
Znači da je ljetos manje ljudi bilo na najvećoj fešti gradišćaskohrvatske omladine. Primjerice, lani u Bandolu na Danu mladine bilo je 150 do 200 ljudi više nego ove godine.
Dogodine će se 43. Dan mladine održati u sjevernom Gradišću ili u nekom susjedskom selu u Ugarskoj ili u Slovačkoj.
(Hrvatska redakcija ORF-a)