Hrvatski klub i Udruga “August Šenoa” u Pečuhu priredit će izložbu ilustracija tih slikovnica u prostorijama Kluba. Ujedno će biti predstavljena i dvojezična izdanja slikovnica Mirka Ćurića i Đure Frankovića .U sutrašnjem kulturnom susretu u Pečuhu sudjelovat će autori Katarina Kuric, Mirko Ćurić i Đuro Franković

Nakon što je krajem siječnja u Đakovu predstavljena 11. slikovnica đakovačkog književnika Mirka Ćurića “Bajka o najmlađem kraljevom sinu koji je oženio žabu”, nastala na temelju narodnih bajki iz Đakovštine zabilježenih u radu dr. Milene Paratović “Narodne pripovijetke iz okolice Đakova”, koju je, kao i prethodnu iz istog ciklusa (“Bajka o sedmero braće gavranova i njihovoj sestri”) ilustrirala akademska kiparica Katarina Kuric, ilustracije tih dviju slikovnica biti će izložene u mađarskom Pečuhu.
Naime, Hrvatski klub i Udruga “August Šenoa” u Pečuhu priredit će izložbu ilustracija tih slikovnica u srijedu, 19. veljače, u 18 sati u prostorijama Kluba. Ujedno će biti predstavljena i dvojezična izdanja slikovnica Mirka Ćurića i Đure Frankovića: Kraljević i djevojka koja ne zna presti/A királyfi és a fonni nem tudó leány i Domišljati sluga/A leleményes szolga (Napkút Kiadó, Budimpešta 2012.) te Palčić/Huvelyk Matyi i Lisica u čizmama/A csizmás róka (Napkút kiadó, Budimpešta 2013.).
U sutrašnjem kulturnom susretu u Pečuhu sudjelovat će autori Katarina Kuric, Mirko Ćurić i Đuro Franković.
(Glas Slavonije)