Na trasi koridora 5c, kod Petrijevaca u blizini Osijeka, traju opsežna arheološka istraživanja u koja je uključeno petnaest arheologa. Slojevi zemlje otkrivaju bližu i dalju povijest pa su tako nađeni tragovi od brončanog doba do Drugoga svjetskog rata.

Arheolozi i njihovi pomagači u 16 dana pronašli su – strojničko gnijezdo iz Drugoga svjetskog rata, ali i tragove ruralnog naselja iz 1. i 2. stoljeća. Prema riječima voditelja projekta Slavka Galiota, riječ je o manjem domorodačkom naselju iz tog doba koje se još nije romaniziralo.

Slojevi zemlje mogli bi skrivati i takozvanu Murselu jer je prema povijesnim izvorima bila 15-ak kilometara uzvodno od Osijeka. Riječ je o logoru iz 1. stoljeća u kojemu je bila smještena rimska legija koja je stradala u napadu Sarmata. To su plemena koja su živjela s druge strane limesa (Dunava).

Iako još nemaju materijalne dokaze za tu tvrdnju, jedno je sigurno, na arheološkom lokalitetu pronašli su ostatke srednjovjekovne nekropole iz 14. stoljeća. O tome svjedoče nalazi poput novčića iz vremena Ludovika Drugog, pronađenog u grobu.

Gusta ukapanja i, prema pretpostavkama, oko 150 grobova na nalazištu samo su trećina nekadašnje nekropole. A gdje je groblje, u blizini bi trebalo biti i naselje. Polja suncokreta mogla bi skrivati i srednjovjekovnu crkvicu jer se tijekom godina nailazilo na ostatke koji upućuju na njezino postojanje.
(Hrt)