Na tribini će se govoriti o književnome, medicinskome i diplomatskome djelovanju Drage Štambuka, njegovu djetinjstvu provedenome na otoku Braču i u Splitu, obrazovanju, radu i životu izvan domovine, zemljama u kojima je obnašao veleposlaničku službu, knjigama objavljenim u inozemstvu …

Na 14. tribini Inozemne Croatice u NSK će se 5. svibnja u podne govoriti o književnome, medicinskome i diplomatskome djelovanju Drage Štambuka, njegovu djetinjstvu provedenome na otoku Braču i u Splitu, obrazovanju, radu i životu izvan domovine, zemljama u kojima je obnašao veleposlaničku službu i prijateljstvima koja je stekao, knjigama objavljenim u inozemstvu te o zlatnoj formuli hrvatskoga jezika ča-kaj-što koju već 25 godina ukorjenjuje kroz jezično-pjesničku smotru Croatia rediviva ča-kaj-što na rodnome otoku. Voditeljica tribine je dr. sc. Željka Lovrenčić.
Liječnik, pjesnik, esejist i diplomat Drago Štambuk rođen je 20. rujna 1950. godine u Selcima na otoku Braču. Gimnaziju je pohađao u Splitu, a Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je, završivši ga s odlikom, ostvario specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju gastroenterologije i hepatologije.
Od 1983. godine živio je i radio u Londonu gdje se, između ostaloga, bavio istraživanjem bolesti jetre i kopnice (tako je imenovao AIDS), kao i brigom za oboljele.
Polovicom 80-ih godina posvećuje se promicanju istine o naravi nastupajuće agresije na Hrvatsku. U osjetljivome razdoblju od 1991. do 1994. godine bio je prvim opunomoćenim predstavnikom Republike Hrvatske u Velikoj Britaniji.
Od 1995. do 1998. veleposlanik je u Indiji i Šri Lanki, od 1998. do 2000. u Egiptu i većem broju arapskih zemalja, od 2005. do 2010. u Japanu i Republici Koreji, a od 2011. godine u Brazilu, Kolumbiji i Venezueli. Studijski je boravio na Sveučilištu u Harwardu od 2001. do 2002., gdje se bavio etikom u međunarodnim poslovima, odnosom prava i moći te načela i interesa u procesu donošenja političkih odluka.
Objavio je više od pedeset knjiga poezije, antologija, prijevoda, jezikoslovnih rječnika i ogleda. Kritika ga smatra pjesnikom svijeta i domovine te jednim od najznačajnijih suvremenih pjesnika. Preveden je na brojne jezike, a o njem su pisali veliki svjetski književnici, kao što su Tess Gallagher, Antonio Skármeta, Stephen Greenblatt, Rifa’at Sallam, Raymond Carver, Kazuko Shiraishi, Edwar Al-Kharrat, Luiz Antonio de Assis Brasil i dr.).
U rodnim je Selcima 1991. godine utemeljio glasovitu svehrvatsku jezično-pjesničku smotru Croatia rediviva ča-kaj-što koja ravnopravno tretira čakavske, kajkavske i štokavske pjesnike. Jednoga od njih utemeljitelj ovjenčava maslinovim vijencem, čime dotični postaje ovjenčanik/omaslinjenik ili poeta oliveatus, a njegovi/njezini stihovi uklešu se u mramornu ploču Zida od poezije. Svakih pet godina Štambuk sabire antologijske stihove petero ovjenčanih pjesnika u zbornik Maslinov vijenac sa svojim nastupnim govorima i popratnim tekstovima te osvrtima na smotru. Croatia rediviva ča-kaj-što temelji se na ideji trojstvenosti hrvatskoga jezika koju utemeljitelj već tridesetak godina promiče i naziva zlatnom formulom hrvatskoga jezika ča-kaj-što.
Drago Štambuk poznat je i kao prevoditelj medicinskoga nazivlja na hrvatski jezik, odnosno u tvorbi naziva za medicinske stručne izraze za koje se dotad u hrvatskome jeziku koristila samo posuđenica.