U godini u kojoj slavimo 1700 godina mučeničke smrti sv. Vlaha, odaslane su čestitke štovateljima sv. Vlaha izvan domovine dubrovačkoga biskupa mons. Mate Uzinića, gradonačelnika dr. Andra Vlahušića i župnika župe sv. Vlaha iz Stona don Miljenka Babaića

Kao i prethodnih godina, tako i ove u kojoj slavimo 1700 godina mučeničke smrti sv. Vlaha, sa željom da joj se da obol, prenosimo čestitke dubrovačkoga biskupa mons. Mate Uzinića, gradonačelnika dr. Andra Vlahušića i župnika župe sv. Vlaha iz Stona don Miljenka Babaića, koje su odaslane štovateljima sv. Vlaha izvan domovine.
Upravo je sv. Vlaho za sve one koji ga štuju izvan granica Lijepe Naše neprekidna veza kako s domovinom, tako i s Gradom. Ostajemo u vjeri da ćemo njegovim zagovorom biti još bliži jedni drugima, a naša domovina obilno blagoslovljena i duhovno ojačana.

Tekst: Maja Mozara