Na internetu je dostupna tražilica CADIAL koja pretražuje cjelovitu zbirku elektroničkih pravnih propisa Republike Hrvatske, međusobno povezanih i sadržajno označenih deskriptorima Eurovoca, pojmovnika Europske unije za sadržajno označavanje i pretraživanje dokumenata

Na internetu je dostupna tražilica CADIAL koja pretražuje cjelovitu zbirku međusobno povezanih i sadržajno označenih deskriptorima Eurovoca, pojmovnika Europske unije za sadržajno označavanje i pretraživanje dokumenata.
Tražilica je jedan od rezultata međunarodnog projekta CADIAL (Computer Aided Document Indexing for Accessing Legislation) čiji je cilj osigurati infrastrukturu za trajnu dostupnost hrvatskih pravnih propisa u nacionalnom i višejezičnom kontekstu Europske unije.
Projekt su potpomogle flamanska i hrvatska vlada. Bazu pravnih propisa tražilice CADIAL održava Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA).
Predstavljanje tražilice pravnih propisa CADIAL održat će se 21. studenog 2014. u Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu, prijavite se, ili na webinar, 24. studenog 2014., prijavite se.