Hrvatska je i prošlu godinu završila kao zemlja koja, na milijun stanovnika, daruje najviše organa u Europskoj uniji, a stopa transplatacija je i dalje najveća za bubrege i jetru.

Rezultat je to uspješnog organizacijskog modela za darivanje organa, požrtvovnosti i entuzijazma zdravstvenih djelatnika te visoke transplantacijske svijesti građana koji se sve više odlučuju donirati organe, otkrivaju u Ministarstvu zdravlja.

Koje osobe najčešće darivaju organe?
Prema podacima iz Eurotransplanta za 2013. u Hrvatskoj najčešće organe darivaju osobe od 49 do 57 godina, a lani su u Europi bili najbrojniji oni u dobi od 16 do 55 godina. Bilo je ukupno 1044 osobe koje su darivale neki organ, a među njima 53 donatora iz Hrvatske.

Od ukupnog broja donatora njih 1975 je bilo u dobi do 65 godina od čega 891 žena i 1084 muškaraca. Najčešći među njima su oni krvne grupe 0 (846), potom krvne grupe A (784), B (235) i AB (110). Podaci govore kako je 1546 darovatelja organa umrla prirodnom smrću, 352 u nesrećama, 53 u suicidima i 24 na neke druge načine.

Broj donatora u stalnom porastu
Stopa donatora od 2000. u stalnom je porastu. Od 2007. do 2013. ukupno je u 767 slučajeva realizirano darivanje organa, dok ih je tek 49 ostalo nerealizirano. Prošle je godine u Europi najviše transplatirano bubrega (208), jetri (115), srca (33) i gušterača (7).

Vodeći centri u Hrvatskoj po transplantacijama su KB Merkur i KBC Zagreb, potom KBC Rijeka, KB Osijek i KB Dubrava. U 2013. stopa darivatelja u Eurotransplantu na milijun stanovnika u Luxemburgu je, primjerice, iznosila 7,6, Njemačkoj 12,5, Nizozemskoj 15,1, Sloveniji 22,4, Austriji 22,9, Belgiji 29, a u Hrvatskoj 32.

Hrvatska je od 2007. članica Eurotransplanta, međunarodne organizacije za razmjenu organa. Hrvatski transplantacijski program uspješno je integriran i usklađen sa zahtjevima i standardima Europske unije, a u Ministarstvu zdravlja tvrde da hrvatski građani danas imaju osiguranu dostupnost svih pa i najsloženijih, kombiniranih transplantacijskih usluga i jedno od najkraćih vremena čekanja na presađivanje u Europi i svijetu.

Sve veća potreba za transplatacijama
Potreba za presađivanjem organa i tkiva naglo raste. Sve je veći broj bolesnika kojima je zahvaljujući presađivanju omogućena najveća terapijska dobrobit. Procjenjuje se da u svijetu više od milijun osoba treba presađivanje organa ali zbog nedostatka organa za presađivanje godišnje se obavi samo 100 tisuća takvih zahvata.
(Net.hr)