Na koncertu su nastupili Katedralni zbor “Albe Vidaković”, Katedralni zbor “Sveta Terezija”, Dječji katedralni zbor “Zlatni klasovi”, dječji zborovi župe sv. Roka i Isusova Uskrsnuća, Komorni zbor “Collegium Musicum Catholicum” i Subotički tamburaški orkestar

U subotičkoj katedrali Sv. Terezije Avilske 20. prosinca održan je 26. božićni koncert. Na koncertu su nastupili Katedralni zbor “Albe Vidaković”, Katedralni zbor “Sveta Terezija”, Dječji katedralni zbor “Zlatni klasovi”, dječji zborovi župe sv. Roka i Isusova Uskrsnuća, Komorni zbor “Collegium Musicum Catholicum” i Subotički tamburaški orkestar. Kao solistice su nastupile: Emina Tikvicki, Antonija Piuković, Monika Csapo i Tamara Štricki Seg. Zborovima odnosno orkestrom ravnali su Miroslav Stantić i Marijana Marki, a aranžmane potpisuje Stipan Jaramazović. Nazočnima je na kraju, a osobito svim izvođačima, zahvalio katedralni župnik mons. Stjepan Beretić.
(IKA)