U novom broju glasila Hrvatske katoličke misije u Londonu, na 132 stranice, surađivalo je više od dvadeset suradnika

Iz tiska je izišao jedanaesti, božićni broj časopisa Most – The Bridge, glasila Hrvatske katoličke misije u Londonu.
U novome broju na 132 stranice surađuje više od dvadeset suradnika. O nedavno preminulom kardinalu Cormacu Murphy-O’Connoru piše Christopher Howse, pomoćni urednik Daily Telegrapha i kolumnist Tableta. Vjera u gradu naslov je teksta dr. Ivice Žižića, Vladimir Pavlinić piše o poslijeistinskom dobu a dominikanac Srećko Koralija o božićnom otajstvu. Brian Gallagher piše o branitelju hrvatskog jezika Branku Franoliću, Vesna Kukavica predstavlja Nikolu Đuretića, a Jadranka Beresford-Peirse izvješćuje o djelovanju Međunarodnu zaklade za očuvanje hrvatskih spomenika, kojoj je utemeljiteljica. Linda Rabuzin predstavlja londonsku Školu za hrvatski jezik. O svom obraćenju i preseljenju u Hrvatsku piše dr. Robin Harris. O raznolikom i uspješnom djelovanju londonskoga ureda HTZ-a piše direktorica Ivona Grgan. Razgovorom je predstavljen novi veleposlanik RH u UK Igor Pokaz. Peter Frankopan predstavlja svoju uspješnu knjigu „The Silk Road”. Peter Elborn izvješćuje o djelovanju Britansko-hrvatskog društva. Hrvatski branitelj Daniel Kington predstavlja Udrugu Međunarodnih dragovoljaca Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vesna Kukavica izvješćuje o zlatnom jubileju Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Donesen je sažetak prezentacije i stručnog rada fra Ljubomira Šimunovića i Sandra Baričevića o društvenim mrežama u pastoralu iseljenika. Povjesničarka umjetnosti Flora Turner-Vučetić piše o božićnom ugođaju u dvorcu Waddesdon. Most – The Bridge donosi i osvrt na važnija događanja u životu londonske hrvatske katoličke zajednice u 2017. godini.
Časopis je pokrenut 2008. godine sa svrhom da pridonese rastu hrvatske katoličke zajednice u Ujedinjenoj Kraljevini te poveže hrvatsku i englesku kulturu. Časopis pokriva područje od crkvenih, pastoralnih, kulturnih i povijesnih tema do suvremenih događanja hrvatske zajednice okupljene oko Hrvatske katoličke misije. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Pokretač i glavni urednik je fra Ljubomir Šimunović, voditelj HKM London.
(IKA)