Misterij „Porođenje“ dominikanca Rajmunda Kuparea, Hrvatsko kazalište u Pečuhu odlučilo je uprizoriti i prikazati u vrijeme blagdana u Pečuhu, Starinu, Gari i Olasu

Dominikanski svećenik Rajmund Kupareo, krsnim imenom Luka (1914. Vrboska – 1996. Zagreb), uz pjesničke zbirke, objavio je i knjigu odabranih dramskih tekstova pod naslovom „Prebivao je među nama“. Prvi u nizu od tri dramska teksta – misterij je Porođenje koju je Hrvatsko kazalište u Pečuhu odlučilo uprizoriti u vrijeme zimskih blagdana. U predstavi u ulogama : ABIDANAB: Goran Smoljanović, ABIGAJILA: Renata Balatinac, MARCIJAL: Dejan Fajfer, IZAK: Rafael Arčon, SARA: Eva Polgar, ESTERA: Anita Mandić, JOEL: Zoltán Gátai, AHAZ: Ákos Kollár, Glas anđela: mr.sc. Vesna Haluga, Glas djeteta: Lara Đurković. Sudjeluje Pjevački zbor August Šenoa. Redatelj predstave je Stipan Filaković.
(zornicanova.hu)

Predstave
5. prosinca u 19:00 sati
Pečuh, crkva Svete Elizabete

6. prosinca u 16:00 sati
Pečuh, crkva Svete Elizabete

12. prosinca u 18:00 sati
Pečuh, crkva Svete Elizabete
Starin

13. prosinca u 14:00 sati
Gara

16. prosinca u 18:00 sati
Olas