Viverica je dosada jedini hrvatsko-njemački vrtić u Beču, a prošle godine je slavio 20 godina postojanja. Vivericu trenutno pohađa 12-oro djece između 2 i 6 godina, a tete-odgojiteljice su Veronika Kornfeind, Irena Piplica i Sanja Injac

U srijedu, 28. svibnja predsjednik velikoborištofskoga omladinskoga društva Barani, Florijan Pauer, posjetio je Dvojezičnu dječju grupu Vivericu, koja više od 20 godina djeluje pod krovom Hrvatskoga centra u bečkoj Schwindgasse 14. Sa sobom je donio 2000 €, koje je njegovo društvo u selu skupilo za sanaciju i adaptaciju prostorija. Vivericu trenutno pohađa 12-oro djece između 2 i 6 godina, a tete-odgojiteljice su Veronika Kornfeind, Irena Piplica i Sanja Injac.
Prošle godine Viverica je slavila 20 godina postojanja i tom prilikom su nastupile i bivše „viverice“. Jedna od tih „praviverica“ je Florijan Pauer, aktualni predsjednik Baranov, omladine Velikoga Borištofa. Novac je u obliku čeka preuzeo Enzo Ungersböck, predsjednik roditeljskoga društva Viverice.
Viverica je dosada jedini hrvatsko-njemački vrtić u Beču i može primiti 14-oro djece. U njoj se gradi znanje manjinskoga jezika već kod malenih. Posebni programi i priprema za osnovnu školu se odvijaju dvojezično. Odgojiteljice paze na to, da djeca mogu izgraditi jezični temelj odnosno aktivirati i izgraditi znanje hrvatskoga jezika. Razgovorni jezik odgojiteljica je isključivo hrvatski.
(Hrvatski centar/Hrvatska redakcija ORF-a)