U Sydneyju, Canberri, Adelaideu, Geelongu i Melbourneu održat će se izložba ratnih fotografija, prezentacija knjiga i javna tribina pod zajedničkim imenom ‘Bitka za Vukovar’

U pet australskih gradova od 18. ožujka do 31. ožujka održat će se izložba ratnih fotografija, prezentacija knjiga i javna tribina pod zajedničkim imenom ‘Bitka za Vukovar’.

Počasni gosti su heroji obrane Vukovara – Damir Radnić, pukovnik u mirovini te Viktorin Jurić, bojnik u mirovini.

Program:
Sydney, 18. ožujka, Hrvatski klub Braća Radić, u 18.30 sati
Canberra, 19. ožujka, HNK Croatia Dekin, u 13.30 sati
Adelaide, 23. i 24. ožujka, Adelaide Sports Centre u 19.00 sati i Hrvatski dom Brompton Park u 20.00 sati
Geelong, 26. ožujka, Hrvatski dom Kardinal Stepinac, u 13.00 sati
Melbourne, 30. i 31. ožujka, Melbourne Croatia Soccer Club u 12.00 sati i AHD Melbourne- Hrvatski dom u 19.00 sati
(croexpress.eu)