Grad Željezno dodijelio je biskupu Egidiju Živkoviću počasno građanstvo. U jubilarnoj godini, kad grad slavi 90. obljetnicu otkako je glavni grad Gradišća, općinski savjet Željeznog odlikovao ga je za njegove zasluge na kulturnom, socijalnom i dušobrižničkom području

Grad Željezno dodijelio je biskupu Egidiju Živkoviću počasno građanstvo. U jubilarnoj godini, kad grad slavi 90. obljetnicu otkako je glavni grad Gradišća, općinski savjet Željeznog odlikovao je zaslužne osobe.
Biškupa Živkovića odlikuju za njegove zasluge na kulturnom, socijalnom i dušobrižničkom području. Tako je za njegova mandata Dom Svetoga Martina prenamijenjen u moderni centar za brigu o starim ljudima. Titulu počasne građanke dodijelili su i Andreji Frauenschiel, koja je bila načelnica i dugogodišnja općinska savjetnica Željeznog.
(Hrvatska redakcija ORF-a)