Prilikom predvizitacije Pinkafeljskoga dekanata Egidije Živković je po prvi put kao biskup pohodio Dvojezičnu gimnaziju u Borti

Prilikom predvizitacije Pinkafeljskoga dekanata Egidije Živković je po prvi put kao biskup pohodio Dvojezičnu gimnaziju u Borti. Borta je relativno malo gradišćansko mjesto sa oko 8.000 stanovnika.
Posjetio je različite razrede i odgovarao na pitanja učenika. Učenici su aktivno sudjelovali pri diskusija a biskup je odgovarao na sva pitanja. Razgovarali su o prošlom putovanju u Indiju, o crkvenom pravu ili o papi Franji. Ovo je sigurno bio veliki doživljaj za njih, rekao je direktor Martin Živković.
(Hrvatska redakcija ORF-a)