U ovoj akademskoj godini u Zavodu boravi 25 svećenika studenata. Dolaze iz tri suverene države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora); tri biskupske konferencije (Hrvatska biskupska konferencija, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Međunarodna biskupska konferencija sv. Ćirila i Metoda)

Redovita godišnja vizitacija Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima obavljena je od 2. do 6. ožujka 2015. godine u skladu s crkvenim pravnim propisima. Vizitaciju je obavio predsjednik Biskupskoga povjerenstva za Zavod sv. Jeronima u ak. godini 2014./2015., msgr. Ivan Šaško, pomoćni zagrebački biskup. Tijekom vizitacije upoznao se sa sveukupnim duhovnim i materijalni stanjem u Zavodu, te razgovarao, osim s poglavarima, i pojedinačno sa svim studentima i djelatnicima.
Pred završetak svoga pohoda Zavodu, msgr. Šaško predvodio je euharistijsko slavlje u zavodskoj kapelici u koncelebraciji s poglavarima i svećenicima studentima.
Nakon euharistijskoga slavlja održan je zajednički susret svih članova Zavoda s vizitatorom. Na početku susreta rektor msgr. Jure Bogdan predstavio je ukratko u brojevima podatke o svećenicima koji trenutačno borave u Zavodu.
U ovoj akademskoj godini u Zavodu boravi 25 svećenika studenata. Dolaze iz tri suverene države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora); tri biskupske konferencije (Hrvatska biskupska konferencija, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Međunarodna biskupska konferencija sv. Ćirila i Metoda).
Studiraju na osam papinskih crkvenih (sve)učilišta: Gregoriana 7, Sveti Križ 6, Lateran 2, Papinski institut Ivan Pavao II, brak i obitelj 2, Salesiana 2, Ateneum Anselmianum 2, Angelicum 1, Urbaniana 1, Alfozijanska akademija 1, Papinski institut za crkvenu glazbu 1.
Studiraju: crkveno pravo 4; svećenička formacija 3; biblijska teologija 2; filozofija 2; pastoralna teologija 2; teologija braka i obitelji 2; društvene komunikacije 2; liturgika 2, fundamentalna teologija 1; psihologija 1; duhovnost 1; moralna teologija 1; katehetika 1; crkvena glazba 1;
U Zavodu trenutno boravi 8 magistara koji studiraju s ciljem postizanja doktorata; 17 svećenika studenata studiraju da bi postigli akademski stupanj magistra.
Svećenici studenti potječu iz hrvatskih (nad)biskupija: Zagreb 3, Split-Makarska 3, Vrhbosna 3, Đakovo-Osijek 2, Požega 2, Sisak 2, Zadar 2, Varaždin 1, Dubrovnik 1, Bjelovar-Križevci 1, Hvar 1, Krk 1, Kotor 1, Poreč i Pula 1, Rijeka 1.
(www.sveti-jeronim.org)