Dugogodišnji direktor Dvojezične glavne škole Veliki Borištof i izdavač tjednika „Hrvatske novine“ jedan je od triju dobitnika ovogodišnje gradišćanske Nagrade za narodnu kulturu. Nagradu je preuzeo u Gerersdorfu u južnom Gradišću.

Mirko Berlaković, kantor, sakupljač, izdavač i dugogodišnji direktor Dvojezične glavne škole Veliki Borištof jedan je od triju dobitnika ovogodišnje gradišćanske Nagrade za narodnu kulturu. Nagradu je preuzeo u subotu, 18. lipnja u Gerersdorfu u južnom Gradišću.
Mirko Berlaković je utemeljio tamburaško društvo Slavuj, iz koga je pak izrasla folklorna grupa Kolo Slavuj.

Bio je i dugogodišnji voditelj velikoborištofskoga pjevačkoga društva Harmonija, a izdao je različite školske knjige, školsku gramatiku i nekoliko pjesmarica. Berlaković je bio i dugogodišnji predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva (Hštd) i izdavač tjednika „Hrvatske novine“.
O Mirki Berlakoviću je govorila Gabriela Novak-Karall, članica žirija gradišćanske Nagrade za narodnu kulturu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)