HS kao krovna organizacija svih učlanjenih udruga planira slijedeće zajedničke aktivnosti koje organiziraju same udruge. Među njima i Boćarski turnir HS-a u organizaciji HD Croatia Katarina Zrinski iz Göteborga, koji se održava u subotu, 12. rujna

Hrvatski savez kao krovna organizacija svih učlanjenih udruga planira slijedeće zajedničke aktivnosti koje organiziraju same udruge. Među njima i Boćarski turnir HS-a u organizaciji HD Croatia Katarina Zrinski iz Göteborga, koji se održava u subotu, 12. rujna. Slijedi seminar odbora žena HS-a u organizaciji HD Velebit iz Göteborga, koji se održava od petka 2. listopada do nedjelje, 4. listopada (zadnji dan prijave je 13. rujan).
Smotra hrvatske kulture HS-a, u organizaciji HKD Jadran iz / Malmö, održava se u subotu, 24. listopada. Tradicionalni, 25. turnir malog nogometa Tomislav Cup HS-a, u organizaciji HD Croatia Värnamo, održava se u subotu, 5. prosinca.