U sklopu županijskog Dana Hrvata, u organizaciji Hrvatske samouprave županije Šomođ, u katoličkoj crkvi Krista kralja održana je adventska tamburaška misa

U sklopu županijskog Dana Hrvata u organizaciji Hrvatske samouprave županije Šomođ u katoličkoj crkvi Krista kralja održana je 18. prosinca adventska tamburaška misa. Misu je predvodio župnik iz Podravske Moslavine Vlado Škrinjarić. Nakon misnog slavlja koje je pjevao zbor KUD-a Podravina članovi KUD-a prikazali su običaj Badnjaka.
(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)