Književnika, urednika, jezikoslovca, znanstvenika i teologa Meršića Miloradića Gradišćanski Hrvati najviše cijene kao pjesnika.

Prije 90 godina u Hrvatskoj Kemljije 15. veljače umro književnik, urednik, jezikoslovac, znanstvenik i teolog Mate Meršić Miloradić. Gradišćanski Hrvati ga najviše cijene kao pjesnika. Miloradić se rodio 19. rujna 1850. u Maćaševom stanu/kući u Frakanavi, gdje je pohađao i osnovnu školu.
Kasnije je došao u Kiseg u gimnaziju, a zatim u Đer (Jura), gdje je završio studij teologije. Za svećenika je zaređen 8. ožujka 1876. Kratko je bio kapelan u Filežu, a od 1876. do 1978. u Velikom Borištofu. Potom je došao u Hrvatsku Kemlju, gdje je godinu dana radio kao administrator, a onda do svoje smrti 1928. kao župnik a ondje je i pokopan.
Meršić je tek u 53. godini počeo pisati pjesme i to u Kalendaru svete familije, koji je sam uređivao. Pisao je i u Našmi novinama, čiji jebio prvi urednik. Miloradićeve Izabrane pjesme su se do sada pojavile u tri naklade. Napisao je „Slovnicu hrvatskoga jezika“ i školske knjige za fiziku i vjeronauk. Prevodio je veći dio „Nasljedovanja Krista“ Tomaša Kempiša.

Bavio se filozofijom, astronomijom, geometrijom, matematikom, fizikom i teologijom, a svoja stručna djela je publicirao u različitim znanstvenim časopisima širom Europe. Rođeni Frakanavac Mate Meršić Miloradić do svoje je smrti – oko 50 godina – bio župnikom u Hrvatskoj Kemlji. U Kugi u Velikom Borištofu je Michael Hirschler držao predavanje o latinskim djelima Mate Meršića Miloradića.
(Hrvatska redakcija ORF-a)

Doznajte više