Poznat je po svom angažiranom hrvatstvu i skrbi za očuvanje kulture moravskih Hrvata. Za to je dobio Kulturnu nagradu Hrvatskoga centra u Beču „Metron“ za 2012. godinu

Kulturni aktivist moravskih Hrvata, Jozo Lavička iz Beča, proslavio je 31. siječnja svoj 85. rođendan. Poznat je po svom angažiranom hrvatstvu i skrbi za očuvanje kulture moravskih Hrvata. Za to je dobio Kulturnu nagradu Hrvatskoga centra u Beču „Metron“ za 2012. godinu.
Izdao je dvojezičnu knjigu „Lipo naše selo“ i enciklopediju o svojem rodnom selu Frelištofu. Ondje je dao popraviti župnu crkvu, i opet pokrenuo tradicionalni hrvatski kiritof. Spasio je od zaborava i moravske nošnje.

85-godini Jozo Lavička još uvijek je aktivan i puno piše. Napisao je više od 200 hrvatskih pjesama o različitim ljudima i događajima, a svakoj e dodao odgovarajuću fotografiju. Napisao je i više od 400 njemačkih pjesama. Od godine 1985., kada je upoznao Petra Tyrana, redoviti objavljuje u Hrvatskim novinama. „Svi Gradišćanski Hrvati kroz te novine poznaju Lavičku“, kazao je slavljenik.

Jozo Lavička je sastavio i opširnu knjigu o akademskom slikaru Otmaru Ružički. Ružička je svojim slikama ovjekovječio Moravske Hrvate i njihov život.

Jozo Lavička rodio se u Frelištofu, jednom od triju gradišćanskohrvatskih sela u Češkoj uz Dobro Polje i Preravu. Jezičnim i povijesnim posebnostima moravskih Gradišćanskih Hrvata opširnije se bavio jezikoslovac i povjesničar Alojz Jembrih u knjizi (https://m.facebook.com/HCDZG/posts/1302794326470424</a>), koju je lani izdao.<br />(Hrvatska redakcija ORF-a)”