Trajštofac Sučić je glavni urednik velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika i Pravopisa, koje su izdali Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata 2003. i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar 2009. godine

Slavist i učitelj Ivo Sučić proslavio je 10. travnja svoj 80. rođendan. Rođeni Trajštofac jedan je od vodećih gradišćanskohvatskih jezikoslovaca. Slavljenik je sudjelovao u svim velikim projektima normiranja gradišćanske varijante hrvatskoga jezika. Ivo Sučić je niz godina podučavao ruski i hrvatski jezik na gimnaziji u Matrštofu a bio je i dugogodišnji jezični savjetnik Hrvatske redakcije ORF-a.
Sučić je glavni urednik velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika na 700 stranica, koja se pojavila 2003. Pravopis gradišćanskohrvatskoga jezika, opet sa Sučićem kao glavnim urednikom, izašao je 2009. godine.
Gramatiku je izdao Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata, a Pravopis Hrvatski kulturni i dokumentarni centar.
Sučić svoje obilno jezično znanje stavlja na raspolaganje pri prevođenju knjiga, igrokaza, u dijalektalnim istraživanjima i dr. Za svoje je djelovanje primio je 2004. Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvata.
(Hrvatska redakcija ORF-a)