Osnivač nagrade i njen stalni presuditelj bivši je hrvatski veleposlanik u Japanu dr. Drago Štambuk, a natječaj je održan po 7. put. Riječ je o jedinoj međunarodnoj književnoj nagradi s imenom hrvatskog autora

Na Konferenciji o azijskoj literaturi u organizaciji IAFOR-a (International Academic Forum) u japanskom Kobeu proglašene su 1. ožujka 2017. nagrade Vladimir Devidé za najbolje haiku pjesme na engleskome.

Osnivač nagrade i njen stalni presuditelj bivši je hrvatski veleposlanik u Japanu dr. Drago Štambuk, a natječaj je održan po 7. put. Riječ je o jedinoj međunarodnoj književnoj nagradi s imenom hrvatskog autora.

Natjecalo se preko 800 haidžina sa po jednom pjesmom, a ukupno su sudjelovale 64 zemlje. I ovaj put u užem izboru, među 30 najboljih haiku pjesama, našle su se pjesme šest hrvatskih autora (Aljoša Vuković, Smiljka Bilankov, Đurđa Vukelić Rožić, Dubravka Borić, Stjepan Rožić, Ružica Vasilić Marušić), dok je Veliku nagradu Vladimir Devidé (Grand Prize) dobio grčki autor iz Herakliona, s Krete, Manos Kounougakis za haiku: Među ruševinama / zasvijetli / ekran mobitela.

Osnivač nagrade i njen stalni presuditelj bivši je hrvatski veleposlanik u Japanu dr. Drago Štambuk, a natječaj je održan po 7. put. Riječ je o jedinoj međunarodnoj književnoj nagradi s imenom hrvatskog autora.

Uz Japan i SAD, Hrvatska se, prema broju osvojenih haiku nagrada, smatra haiku velesilom.
(DHK; iaforhaikuaward.org)