Na sedamnaestoj Književnoj večeri četvrtkom Hrvatskoga književnoga društva Sv. Jeronima, hrvatski filolog i kroatolog dr. Alojz Jembrih održao je predavanje “Juraj Slavonac/Slovinac – profesor i poučavatelj glagoljice na Sorbonni u 15. stoljeću (uz 600. obljetnicu njegove smrti)”

Na sedamnaestoj Književnoj večeri četvrtkom Hrvatskoga književnoga društva Sv. Jeronima, 2. lipnja, hrvatski filolog i kroatolog dr. Alojz Jembrih održao je predavanje “Juraj Slavonac/Slovinac – profesor i poučavatelj glagoljice na Sorbonni u 15. stoljeću (uz 600. obljetnicu njegove smrti)”.
Riječ je o zanimljivom čovjeku iz hrvatske povijesti i izazovna životna puta, koji je krajem XIV. i početkom XV. stoljeća podučavao francuske studente o hrvatskoj jezičnoj posebnosti. Juraj iz Slavonije (Hrvatske) rođen je između 1355. i 1360. godine u Brežicama (danas Slovenija). Bio je glagoljaš i latinist, duhovni pisac i predavač bogoslovlja na znamenitom pariškom sveučilištu Sorbonna (1394.-1403.), a zatim kanonik u gradu Toursu (1404.-1416.), gdje je 6. svibnja 1416. i umro. Napisao je prvu glagoljičku početnicu i osnovne kršćanske molitve glagoljičkim pismom oko 1400. godine. Tim je tekstovima pokazao svojim studentima i drugim predavačima da, osim hebrejskoga i grčkoga pisma, postoji izvorno hrvatsko pismo, a on ga naziva “hrvatski alfabet”. Nabrojio je jedanaest glagoljaških biskupa koji bogoslužje obavljaju na hrvatskom jeziku. Svojom knjigom “Tvrđava djevičanstva”, pisanom na latinskom i francuskom jeziku, ušao je u povijest francuske i europske književnosti. Knjiga je nedavno prevedena na hrvatski jezik. Bio je ponosan na hrvatsku Istru za koju je izrijekom napisao da ju nastanjuju Hrvati.
Poznavajući posebnost svoga hrvatskoga naroda, Juraj ju je prije više od šest stoljeća predočio Francuzima, pa je zauvijek postao poveznica između hrvatske i francuske kulture.
(IKA)