Na Natječaj je u propisanom roku je zaprimljeno 1774 prijava te 1 prijava izvan roka. Od 1774 prijava koje su obrađene i uzete na daljnje razmatranje 1405 prijava ispunilo je natječajem propisane uvjete te je među njima, sukladno bodovnoj listi, izabrano 450 prijava za dodjelu stipendija

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16. za upis ili za nastavak redovnog studija, od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 350 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Na Natječaj, koji je bio raspisan 11. travnja do 11. svibnja 2016. u propisanom roku je zaprimljeno 1774 prijava te 1 prijava izvan roka. Od 1774 prijava koje su obrađene i uzete na daljnje razmatranje 1405 prijava ispunilo je natječajem propisane uvjete te je među njima, sukladno bodovnoj listi, izabrano 450 prijava za dodjelu stipendija. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2015./16.).
Napominjemo da će se popis mijenjati ukoliko netko odustane ili se utvrdi da prima drugu stipendiju.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.
Kandidati kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli stipendija. Pisani prigovor podnosi se Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr , zaključno sa 4. srpnjem 2016. godine.
Prigovor se može podnijeti elektroničkom poštom na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr ili se osobno dostavlja u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb.
Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju naknadno će biti obaviješteni o datumu zaključivanja Ugovora o stipendiranju. (www.hrvatiizvanrh.hr)