U programu misijska mala i velika folklorna skupina zajedno su izvele posuško-imotske plesove. Veliku skupinu vodi Josip Žeravica, a malu Josipa Marić, koja je ujedno i vodila program. Gostovale su folklorne skupine HKM Main-Taunus/Hochtaunus i Darmstadta. Na kraju je domaća folklorna skupina HKM Mainz izvela međimursku „Pisanu nedelju”

Hrvatska katolička misija Mainz proslavila je u subotu, 31. listopada četrdeset petu obljetnicu otkako se u njoj njeguje hrvatska folklorna baština. Proslava je organizirana u Ludwig-Eckes-Festhalle u Nieder-Olmu nedaleko Mainza. Sve je na početku pozdravio voditelj misije franjevac Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Ante Bilić, koji je u toj prigodi istaknuo kako je u misiji folklor počeo djelovati od 1970. godine, samo nekoliko godina otkako je osnovana misija 1967., u vrijeme prvog voditelja misije fra Stjepana Pavića. Nakon prvog voditelja misije o. Pavića, folklorno djelovanje u misiji poticali su i kasniji voditelji misije – fra Stanko Dotur, fra Petar Vučemilo, fra Josip Bebić, fra Josip Klarić kao i sadašnji voditelj misije o. Bilić.
Sve je uime delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivice Komadine pozdravio i dr. Adolf Polegubić koji je istaknuo kako je lijepo vidjeti toliki broj mladih koji oduševljeno njeguju hrvatsku folklornu baštinu te tako radosno svjedoče svoju nacionalnu pripadnost u Njemačkoj i drugim zemljama svijeta. Ujedno je sve pozvao na hrvatske folklorne festivale koje uspješno već više desetljeća organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni.
U programu misijska mala i velika folklorna skupina zajedno su izvele posuško-imotske plesove. Veliku skupinu vodi Josip Žeravica, a malu Josipa Marić, koja je ujedno i vodila program. Kao gosti nastupile su folklorne skupine iz susjednih hrvatskih katoličkih misija (HKM) Main-Taunus/Hochtaunus i Darmstadta. Gosti iz HKM Main-Taunus/Hochtaunus izveli su Ličko kolo, dok su gosti iz HKM Darmstadt izveli plesove Slavonije. Potom je dio folklorne skupine HKM Main-Taunus/Hochtaunus zajedno s dijelom folklorne skupine iz Mainza izveo pjesme i plesove Slavonije. Na kraju je domaća folklorna skupina HKM Mainz izvela međimursku „Pisanu nedelju”.
Upućena je zahvala svećenicima, voditeljima folklora, članovima folklora i njihovim roditeljima, voditeljici koja s članovima folklora redovito vježba folklorno pjevanje Boženi Kelemenić i voditelju misiji fra Anti Biliću na organizaciji i financijskoj potpori, kojemu je u znak zahvalnosti predan prigodni dar. Slavlje je nastavljeno uz jelo i piće i zabavni program glazbene skupine „Upitnik” iz Offenbacha.
(IKA)

Opširnije