U Mississaugi se održao jubilarni Kanadsko-hrvatski folklorni festival, a domaćin je bila Hrvatska župna folklorna grupa Sljeme. U programu je sudjelovalo dvadesetak folklornih skupina iz Amerike i Kanade, i dvije iz Hrvatske 

U Mississaugi se 17. i 18. svibnja 2014. održao 40., godišnji Kanadsko-hrvatski folklorni festival. Domaćin je bila Hrvatska župna folklorna grupa Sljeme.
U programu je sudjelovalo dvadesetak folklornih skupina iz Amerike i Kanade, i dvije iz Hrvatske.
Svečano otvaranje Festivala počelo je himnama, a potom nastupom grupa CLEVELAND MLADI TAMBURAŠI i HRVATSKI PONOS – CLEVELAND, Ohio, SAD s pjesmama i plesovima Prigorja. Pjesme i plesove Hrvata mađarskog Podravlja predstavila je ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA HRVATSKO PRELO – OAKVILLE, a ŽUPNI TAMBURAŠKI ORKESTAR VATROSLAV LISINSKI – MISSISSAUGA glazbeno putovanje kroz Hrvatsku. HRVATSKI NARODNI DOM – HAMILTON prikazao je pjesme i plesove Posavine, a ŽUPNO FOLKLORNO DRUŠTVO JADRAN – TORONTO pjesme i plesove Slavonije i Podravine. BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC KOLO i TAMBURICA – WINDSOR izveli su Linđo i pjesme i plesove Moslavine, a GRAHAM SCHOOL OF IRISH DANCING – MILTON irske plesove. HRVATSKO KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO ZVUCI HRVATSKE – Oakville za nastup je odabrao splet hrvatskih pjesama za tamburicu, a KOLO CLUB MARIAN – Steelton, Pennsylvania, SAD pjesme i plesove Žumberka. Društvo KARDINAL STEPINAC – NEW YORK, NEW YORK, SAD izvelo je pjesme i plesove Slavonije, a HRVATSKI FOLKLORNI ANSAMBLCROATOAN – OTTAWA stari rokoko i splet iz Hercegovine. Folklorni Ansambl Croatia – Mississauga izveo je prigorske pjesme i plesove, a HRVATSKA FOLKLORNA SKUPINA BL. KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC – MONTREAL pjesme i plesove Međimurja.
Drugi festivalski dan, 18.svibnja, KANADSKO-HRVATSKO KULTURNO I PRIPOMOĆNO DRUŠTVO KRALJICA JELENA izvelo je Žito kolo i Rukavice; te pjesme i plesovi Podravine. HRVATSKA ŽUPNA KOLO GRUPA DUBROVNIK – LONDON / ST. THOMAS pripremila je pjesme i plesove Međimurja, a Hrvatsko kolo i tamburica – Sudburry pjesme i plesove Hercegovine. FOLKLORNI ANSAMBL HRVATSKO SELO ŽUPE SV. KRIŽA – HAMILTON Sveti Ivan Žabno – pokazali su pjesme i plesove Bilogore, HRVATSKA ŽUPNA FOLKLORNA GRUPA MARJAN – BRAMPTON posavske pjesme i plesove, a HRVATSKO-KANADSKI FOLKLORNI ANSAMBL ZRINSKI FRANKOPAN – TORONTO slavonske pjesme i plesove. KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO Vukovar, RH izvelo je pjesme i plesove Međimurja, Tamburaško plesna skupina Hrvatska loza – Chicago, illinois – SAD običaji iz Kraljeve Sutjeska (BiH), a HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO KRALJ ZVONIMIR – NORVAL pjesme i plesove Podravine i Slavonije. KULTURNO UMJETNiČKO DRUŠTVO Lipa Slavetić – JASTREBARSKO – RH izvelo je pjesme i plesove slavetićkog kraja. Klub Stepinac – Chicago, Illinois – SAD prikazalo je svadbene običaje iz Draganića, a ENSEMBLE LJELJO – PITTSBURGH, PENNSYLVANIA – SAD pjesme i plesovi Brodskog Posavlja (Slavonija).
Festival je zatvoren koreografijom Proštenje u Šestinama HŽFG Sljeme.
(dšš)

Pogledajte Facebook