Jubilarni bal u športskoj i kulturnoj dvorani Agora su otvorili su tamburaši, pjevači i plesači iz Sambotela kao i KUD-a „Strmec“ iz Siska, a Pinka Band i Pinkica su svirali za ples

Oko 800 ljudi iz regije i šire okolice je 30. siječnja nazočilo 40. Hrvatskom balu u Sambotelu. Jubilarni bal u športskoj i kulturnoj dvorani Agora su otvorili su tamburaši, pjevači i plesači iz Sambotela kao i KUD-a „Strmec“ iz Siska, a Pinka Band i Pinkica su svirali za ples.
Tradicionalno, bal svake godine organizira drugo hrvatsko selo, a ovaj ov put je to bila Hrvatska samouprava. Predsjednik sambotelske hrvatske samouprave, Laszlo Škrapić, pomaže od početka pri organizaciji bala.
Hrvatski bal u Sambotelu je, po Laszlu Škrapiću, najveći bal regije. U Sambotelu živi oko 1.200 Hrvata. Hrvatski veleposlanik u Ugarskoj, Gordan Grlić-Radman, je pri otvaranju naglasio, da je Hrvatska ponosna na hrvatsku manjinu u Ugarskoj, jer je tako dugo očuvala svoj identitet.
Na balu su agitirali za Hrvatski školski centar, kojeg kanu otvoriti u rujnu. Čisti prihod tombole su darovali za financiranje ovoga centra.
(Hrvatska redakcija ORF-a)