Sudionici ovogodišnjih Razgovora na temu „Jezik, književnost i nacionalni identitet“ dolaze iz Austrije, Francuske, Grčke, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala i Hrvatske

Zagreb će od 6. do 9. listopada biti domaćin 37. Zagrebačkih književnih razgovora koje organizira Društvo hrvatskih književnika. Tijekom svoje višegodišnje tradicije (prvi razgovori organizirani su još davnih šezdesetih godina prošloga stoljeća), razgovori su ugostili više od 1000 sudionika (književnika, prevoditelja, lingvista, književnih kritičara, kulturologa itd.) koji su održali zapažena predavanja na brojne teme.

U okviru središnje teme „Jezik, književnost i nacionalni identitet“ razmotrit će se neki od sljedećih aspekata: današnje razumijevanje odnosa jezika, književnosti i nacionalnog identiteta; nacionalno i inter-nacionalno u svjetlu komparativne lingvistike i filologije; određenost identiteta književnika i(li) opusa jezikom, djelima i kulturnim pripadništvom; raskidaju li moderniji pristupi, stilovi i ukusi veze s tradicijom i baštinjeni identitet?; koliko suvremena književnost izražava i njeguje različitosti tradicija, identiteta, kultura i regija, a koliko ih podvrgava ideji (hipotetske) globalne književnosti (Weltliteratur)?; imaju li iseljeni odnosno pisci dviju ili više domovina, tradicija i jezika podijeljeni identitet?; kriza multikulturnog društva.

Sudionici ovogodišnjih razgovora dolaze iz Austrije, Francuske, Grčke, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala i Hrvatske.

Povjerenstvo za Zagrebačke književne razgovore čine : Zdravko Gavran (predsjednik), Nikola Đuretić, Miro Gavran, Dubravko Jelačić Bužimski, Željka Lovrenčić, Cvijeta Pavlović, Ante Stamać. Voditeljica je Ana Janković Čikos. Financijsku potporu su pružili: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (DHK)

Pozivnica

PROGRAM
37. Zagrebačkih književnih razgovora

37th Zagreb Literary Talks
PROGRAMME

Petak, 7. listopada 2016. / Friday, 7 October 2016

09.30
(Društvo hrvatskih književnika / Croatian Writers’ Association)
PRVA RADNA SJEDNICA / FIRST WORKING SESSION
– Termin od 30 minuta predviđen je za 15-minutno izlaganje i 15-minutnu raspravu. –
– The 30-minute timeframe includes a 15-minute presentation and a 15-minute discussion. –

09.30 – 10.00
Stjepan/István Blažetin/Blazsetin (Mađarska / Hungary)
Književnost Hrvata u Mađarskoj i nacionalni identitet
The literature of Croats in Hungary and national identity

10.00 – 10.30
Yiorgos Chouliaras (Grčka / Greece)
Književnost i nacionalizam
Literature and nationalism

10.30 – 11.00
Maciej Czerwiński (Poljska / Poland)
Hrvatski nacionalni identitet u književnim i neknjiževnim kodovima komunizma
Croatian national identity in the literary and nonliterary codes of Communism

11.00 – 11.30
Stanka / Break

11.30 – 12.00
Magdalena Dyras (Poljska / Poland)
Rekonstrukcije identiteta u Hrvatskoj i kulturni zaokret prema prostoru
Reconstructions of identity in Croatia and a cultural shift towards space

12.00 – 12.30
Manuel Frias Martins (Portugal / Portugal)
Književnost i nacionalni identitet. Brisanje sjećanja ili potvrđivanje sadašnjosti?
Literature and national identity. Erasing the memory or validating the present?

16.00
(Društvo hrvatskih književnika / Croatian Writers’ Association)
DRUGA RADNA SJEDNICA / SECOND WORKING SESSION

16.00 – 16.30
Tihomir Glowatzky (Njemačka / Germany)
Kulturne i regionalne tradicije u hrvatskoj književnosti i njihova povezanost s globalnom književnosti (Weltliteratur)
Regional cultural traditions in Croatian literature and its relations to world literature (Weltliteratur)

16.30 – 17.00
Bernarda Katušić (Austrija / Austria)
Ljubeći Drugi
The loving Other

17.00 – 17.30
Stanka / Break

17.30 – 18.00
Frančeska Liebmann (Austrija / Austria)
Babilonska kula kao odrednica nacionalnog (i kulturnog) identiteta u dvjema kronikama Ive Andrića
The Tower of Babel as a determinant of national (and cultural) identity in two of Ivo Andrić’s chronicles

18.00 – 18.30
Ranko Matasović (Hrvatska / Croatia)
Jezik i etnički identitet u povijesti europske književnosti
Language and ethnic identity in the history of European literature

18.30 – 19.00
Ivica Matičević (Hrvatska / Croatia)
Slučaj pjesnika Borisa Marune ili o identitetu hrvatskih emigrantskih pisaca
The case of the poet Boris Maruna or on the identity of Croatian emigrant writers

Subota, 8. listopada 2016. / Saturday, 8 October 2016

10.00
(Društvo hrvatskih književnika / Croatian Writers’ Association)
TREĆA RADNA SJEDNICA / THIRD WORKING SESSION

10.00 – 10.30
Cécile Oumhani (Francuska / France)
Pisanje – potraga za jezikom
Writing in search of a language

10.30 – 11.00
Tuga Tarle (Hrvatska / Croatia)
Jezik kao utočište autentičnoga ‘ja’ (Na vjetrometini globalizacije)
Language as a “refuge” of the authentic Self (In the whirlwind of globalisation)

11.00 – 11.30
Stanka / Break

11.30 – 12.00
Kees van Meel (Nizozemska / the Netherlands)
Živjeti (mali) jezik
Living a (small) language

12.00 – 12.30
Gábor Zsille (Mađarska / Hungary)
Govoriti usamljenim jezikom – Živjeti u izgnanstvu
Speaking a lonely language – Living in exile

12.30 – 13.00
Božidar Petrač (Hrvatska / Croatia)
Sto godina Sigetske epopeje u hrvatskoj književnosti
A century of the epopee of the Battle of Sziget in Croatian literature