Na kongresu u Solinu će predstavnici Hrvatske, Grčke, Crne Gore, Mađarske, Makedonije i Engleske, njih 150, predstaviti svoje gradove iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na destinacijski menadžment te kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta

Treći međunarodni kongres povijesnih gradova okupio je 21. ožujka u Solinu predstavnike turističke i arheološke struke koji će sljedeća tri dana razmijeniti iskustva o zaštiti i interpretaciji povijesnih lokaliteta te o razvoju turističkih proizvoda u povijesnim gradovima, a predstavit će razdoblja od prapovijesti do srednjeg vijeka s naglaskom na antiku.

Na kongresu će predstavnici Hrvatske, Grčke, Crne Gore, Mađarske, Makedonije i Engleske predstaviti svoje gradove iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na destinacijski menadžment te kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta.

Ove godine sudjeluje 150 sudionika iz turističke i arheološke struke, a program kongresa se sastoje od zanimljivih predavanja o temi turizma i očuvanja kulturne baštine.

Kongres otvara direktorica Odjela za prapovijesne i antičke lokalitete Ministarstva kulture Grčke Anastasia Gadolou, a održava se u hotelu “President” u organizaciji Turističke zajednice i Grada Solina. U sklopu kongresa bit će dodijeljena kulturno-turistička nagrada “Plautilla” za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima.
(Hina)