Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizirao je dvodnevnu manifestaciju u Devinskoj Novoj Vesi, dijelu Bratislave. U Muzeju hrvatske kulture otvorene su dvije izložbe: Tragom Hrvata u Slovačkoj i izložba amaterskih fotografija Hrvatska mojim očima, predstavljena hrvatska kuhinja, održan Festival dječjeg folklora i služena sv. misa na hrvatskom jeziku

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizirao je dvodnevnu manifestaciju koja se održala 18. i 19. lipnja u Devinskoj Novoj Vesi, dijelu Bratislave.
Prvoga dana su u Muzeju hrvatske kulture otvorene dvije izložbe : Tragom Hrvata u Slovačkoj i izložba amaterskih fotografija Hrvatska mojim očima. U oba dana predstavljana je hrvatska kuhinja, dječja kreativnost i održane su zabave. Također, u kulturnom programu su dva dana nastupali najprije strani, pa dječji folklorni ansambli iz Slovačke.
U nedjelju je u crkvi Sv. Duha održana sv. misa na hrvatskome jeziku i Festival dječjih folklornih skupina. Savez, osnovan 1990., u 26. godini postojanja, informira o svojim aktivnostima i na Facebook stranici
(dšš)