Nastupit će folklorne skupine iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u Wuppertalu, Gelsenkirchenu i Bochumu, Main-Taunusu/Hochtaunusu, Essenu, Münchenu, Frankfurtu/M., Filderstadtu, VS-Schwenningenu, Freisingu, Düsseldorfu, Stuttgart-Bad Cannstattu, Duisburgu, Mainzu, Darmstadtu i Offenbachu

27. hrvatski folklorni festival održat će se u subotu, 21. travnja u Kultur-und Sportzentrum Martinsee u Heusenstammu kod Offenbacha na Majni (Martinseestr. 2, 63150 Heusenstamm) s početkom u 15 sati, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.
Prije festivala slavit će se Služba riječi, koju će predvoditi župnik Hrvatske katoličke župe Rosenheim fra Frano Čugura uz glazbenu pratnju mladih HKŽ Rosenheim pod vodstvom pastoralnog suradnika Mirka Kapetanovića.
Nastupit će folklorne skupine iz sljedećih hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj: Wuppertal, Gelsenkirchen i Bochum, Main-Taunus/Hochtaunus, Essen, München, Frankfurt/M., Filderstadt, VS-Schwenningen, Freising, Düsseldorf, Stuttgart-Bad Cannstatt, Duisburg, Mainz, Darmstadt i Offenbach. (A.P.)