Manifestaciju je utemeljio dr. Drago Štambuk 1991. godine a organizatori su Udruga Croatia rediviva, Općina Selca i KUD Hrvatski sastanak

U Selcima na otoku Braču održat će se 27. svehrvatska jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što. Manifestaciju Croatia rediviva utemeljio je dr. Drago Štambuk 1991. godine a podržavaju je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Organizatori su Udruga Croatia rediviva, Općina Selca i KUD Hrvatski sastanak.

Jednog od nastupajućih pjesnika (iz svih triju hrvatskih književnih idioma: ča-kaj-što) ovjenčava se Maslinovim vijencem pa dotični/a postaje poeta oliveatus (olivatus). Dvadeset i šestero dosadašnjih ovjenčanika predstavljeno je mramornim pločama na Zidu od poezije, na središnjem selačkom trgu Stjepana Radića, s uklesanim stihovima po utemeljiteljevom ili vlastitom izboru. Njih 25 predstavljeni su svojim stihovima i u pet knjiga Maslinovih vijenaca, u svakoj po pet, pod uredništvom i u izboru utemeljitelja smotre.

Pjesnici nastupaju na Trgu Stjepana Radića, popularnoj selačkoj Pijaci, u subotu, 5. kolovoza u 21 sat.

Ovogodišnji sudionici: Tomica Bajsić, Delimir Rešicki, Enerika Bijač, Marko Gregur, Tomislav Domović, Goran Gatalica, Drago Štambuk, Božica Brkan, Vjekoslava Jurdana, Franjo Nagulov, Vlasta Vrandečić Lebarić, Nada Topić, Vera Grgac, Zvonimir Sutlović, Sanja Baković, Zoran Kršul, Nataša Badovinac, Katarina Jakšić, Ivica Matešić Jeremija, Sanja Mošić, Stanka Gjurić, Marčelo Štambuk, Acija Alfirević, Silvija Buvinić i Darija Žilić.
(DHK)