U okviru dvodnevnog programa nastupila su brojna kulturno-umjetnička društva iz hrvatskih naselja Čunovo, Hrvatski Jandrof, Devinsko Novo Selo i Hrvatski Grob kao i gostujući ansambli iz Hrvatske – KUD „Dragutin Domjanić“ iz Vugrovca, Austrije, Mađarske i Češke 

26. Festival hrvatske kulture održan je 27. i 28. lipnja 2014. u Devinskom Novom Selu u organizaciji Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj (HKS) i Općine Devinsko Novo Selo.
Program je otvoren u Muzeju kulture Hrvata u Slovačkoj izložbom „Znamenitosti sa hrvatskimi natpisi“.
U okviru dvodnevnog programa nastupila su brojna kulturno-umjetnička društva iz hrvatskih naselja Čunovo, Hrvatski Jandrof, Devinsko Novo Selo i Hrvatski Grob kao i gostujući ansambli iz Hrvatske – KUD „Dragutin Domjanić“ iz Vugrovca, Austrije, Mađarske i Češke.
Osim nastupa kulturno-umjetničkih društava u sklopu dobro posjećenog programa, održana je izložba amaterske fotografije „Hrvatska mojim očima“, misa na hrvatskom jeziku, prezentacija tradicionalnog hrvatskog kulinarstva, plesna radionica i Hrvatska zabava.
(http://sk.mvep.hr)