Hrvatski povijesni institut je od utemeljenja vodio jezikoslovac i povjesničar Alojz Jembrih, a sada je predsjednik Instituta filozof i teolog Ivan Koprek

Prije 25 godina su u Zagrebu svečanim aktom službeno otvorili otvorili Hrvatski povijesni institut u Beču. Institut je nastao kao dio Filozofskoga fakulteta družbe Isusove u Zagrebu.
Prvo sjedište Instituta bilo je isusovački samostan u Canisiusovoj ulici u 9. bečkom kotaru. Ondje je bilo dosta mjesta za istraživače iz Hrvatske, za priredbe, veliku biblioteku i za studentski dom. Oživjeli su Collegium Croaticum, koji je djelovao 160 godina i bio smješten u Schönlaterngasse u prvom bečkom kotaru. Sadašnji Collegium Croaticum je u najboljim vremenima nudio 60 studentskih mjesta. Silom prilika se Hrvatski povijesni institut zajedno s Hrvatskim kolegijem morao preseliti u osmi bečki kotar u Bennogasse, gdje sada zauzimaima jedan kat zgrade.
Prvih 25 godina djelovanja bilancira Ivan Stanković jako pozitivno. Nastojalo se pomoći mnogim mladim ljudima da se u velegradu Beču snađu, da imaju gdje biti i da imaju prijateljske veze s drugim Hrvatom. Uza to da mogu ostvariti mnoga dostignuća na znanstvenom području i mogu pregledati i prirediti arhivsku građu koja postoji u Beču i tiče se hrvatske povijesti. Nadalje, tvrdi Stanković, da su izdali mnoge zbornike i seminarska djela, koji su pomogli u rasvjetljavanju hrvatske povijesti.
Hrvatski povijesni institut je od utemeljenja vodio jezikoslovac i povjesničar Alojz Jembrih, a sada je predsjednik Instituta filozof i teolog Ivan Koprek.
U budućnost Hrvatski povijesni institut želi naći zgradu, u kojoj će biti mjesta za ljude željne istraživanja, uspjeha, studiranja i svega znanstvenoga što može pomoći hrvatskom čovjeku upoznati svoju prošlost, da bi imao što bolju budućnost, rekao je Ivan Stanković.
(Hrvatska redakcija ORF-a)