Program obuhvaća hrvatsku tamburašku svetu misu, nogometni turnir, književnu večer i koncert TS Mejaši

Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj, Kulturni i sportski centar Josip GujašĐuretin pozivaju na 2. Hrvatski ljetni festival u Podravini, 11. i 12. kolovoza u NP Dunav-Drava.

Program