Razgovor s muzikologinjom, glazbenom kritičarkom i diplomatkinjom dr. sc. Zdenkom Weber vodit će voditeljica Zbirke dr. sc. Željka Lovrenčić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu održat će u srijedu, 29. ožujka 2017. godine u 12 sati, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, devetnaestu iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice. Voditeljica je tribine dr. sc. Željka Lovrenčić.

Gošća je muzikologinja, glazbena kritičarka i diplomatkinja dr. sc. Zdenka Weber. Na tribini će se razgovarati o njenoj glazbenoj, diplomatskoj i pedagoškoj djelatnosti, boravcima u Beču, Parizu i Berlinu, predavanjima koja je kao gostujući profesor držala u Poljskoj i Španjolskoj, suradnji s gradišćanskim Hrvatima, sudjelovanju u brojnim znanstvenim skupovima širom svijeta, objavljenim radovima i primljenim nagradama.

Zdenka Weber rođena je u Varaždinu 17. lipnja 1950. godine. Hrvatska je muzikologinja, glazbena kritičarka, diplomatkinja, predavačica i pedagoginja. Godine 1969. pohađala je gimnaziju i Srednju muzičku školu u Varaždinu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine diplomirala je njemački jezik i književnost, a 1974. engleski jezik i književnost. Godine 1975. diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji.

Studirala je na poslijediplomskome studiju Sveučilišta u Beču kao stipendistica austrijske vlade (1975. – 1976.), a potom je bila stipendistica francuske vlade na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, gdje je magistrirala i doktorirala na temu Recepcija glazbe Claudea Debussya u Hrvatskoj (La réception de la musique de Claude Debussy en Croatie) 1985. godine. U Saveznoj Republici Njemačkoj bila je stipendistica Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) za postdoktorski studij na berlinskome Slobodnom sveučilištu (Frei Universität Berlin, 1984.) te na Tehničkome sveučilištu (Technische Universität Berlin, 1985.).

U Muzikološkome zavodu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu radila je od 1974. do 1992. godine, zatim je radila u Njemačkoj operi Berlin (Deutsche Oper Berlin, 1992. – 1997.), a od 1997. do 2016. godine u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske s mandatima u hrvatskim veleposlanstvima u Berlinu i Beču. Bila je zadužena za kulturu, znanost i obrazovanje, a u Beču još i za suradnju s gradišćanskim Hrvatima. U zvanju opunomoćene ministrice umirovljena je 1. srpnja 2016. godine.

Predavala je Povijest glazbe na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji (1980. – 1985.), osječkome Pedagoškom fakultetu (1985. – 1991.), kao i na Visokoj glazbenoj školi Hanns Eisler u Berlinu (1992.). Bila je gostujući profesor na sveučilištima u Łódzu (Poljska, 1992.) i Pamploni (Španjolska, 1985. i 1986.). Radila je također u Institutu za muzikološka istraživanja Preussischer Kulturbesitz u Berlinu.

Autorica je niza znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka (više od 3500) u Hrvatskoj i inozemstvu, uređivala je muzikološke zbornike te sudjelovala u znanstvenim skupovima u svijetu. Za svoj je rad dobila brojne nagrade, i to hrvatska odlikovanja Hrvatski pleter i Danica hrvatska s likom Marka Marulića, francusko odlikovanje Chevalier des Arts et des Lettres, nagradu Grada Varaždina i Varaždinske županije, nagradu Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja i dr. Objavljivala je u Telegramu, Vjesniku, Oku, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novome listu, a trenutačno piše za Hrvatsko slovo, Vijenac, Kolo, Cantus, Klasiku.hr, Hrvatsku reviju te surađuje na 3. programu HRT-a.

Članica je Hrvatskoga društva skladatelja, Hrvatskoga muzikološkog društva, Hrvatskoga novinarskog društva i Hrvatsko-izraelskoga društva te predsjednica Udruge poklonika Milke Trnine. Predsjednica je festivalskoga prosudbenog povjerenstva Varaždinskih baroknih večeri od 2006. godine.
(NSK)