Hrvatska narodnosna i seoska uprava Udvara poziva na 15. Udvarsko veselje 10. lipnja

Hrvatska narodnosna i seoska uprava Udvara poziva na 15. Udvarsko veselje 10. lipnja.

Svetu misu na hrvatskom jeziku u 15.00 sati služit će vlč. Gabrijel Barić a pjevat će vršendski pjevački zbor. U 17.00 sati slijedi kulturno-folklorni program u kojem sudjeluju mladi udvarski plesači, birjanski plesači, plesači salantskog KUD-a Marica i gost, pjevač Stjepan Đurić. U 20.00 sati održat će se bal uz mohački Orkestar Poklade.
(https://www.facebook.com/Hrvatskiglasnik/)