Na Pulskim danima eseja na temu: “Hrvatski književni regionalizam – nekoć i danas” sudjeluju: VINKO BREŠIĆ, BOŽIDAR PETRAČ, MARIO KOLAR, JELENA LUŽINA, VALNEA DELBIANCO, TOMISLAV ŽIGMANOV, SANJA VULIĆ, IVICA MATIČEVIĆ, TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ, ANTUN PAVEŠKOVIĆ, ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ, MIRKO ĆURIĆ, HELENA SABLIĆ TOMIĆ, SANJA KNEŽEVIĆ, JAKŠA FIAMENGO i MILORAD STOJEVIĆ 

U Puli će se od 14. do 15. listopada održati Pulski dani eseja na temu: “Hrvatski književni regionalizam – nekoć i danas”. Program

Sudionici su: VINKO BREŠIĆ Prostor kao točka identifikacije, BOŽIDAR PETRAČ Početci književnoga regionalizma u Hrvatskoj, MARIO KOLAR, Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost – područja susretanja i razilaženja, JELENA LUŽINA Čakavski sabor – strategija regionalizma, VALNEA DELBIANCO Hrvatsko-talijanski prijepori o kulturi i književnosti Istre s početka 20. stoljeća, TOMISLAV ŽIGMANOV Temeljne odrednice i značajke hrvatske književnosti u Vojvodini, SANJA VULIĆ Regionalno i neregionalno u pjesništvu dr. Vlaste Sindik-Pobor, IVICA MATIČEVIĆ Književni regionalizam kao retorička figura, ili kako preživjeti književnost rodnoga kraja, TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ Kada, kako i zašto regionalno postaje nacionalno?, ANTUN PAVEŠKOVIĆ Prijepori o regionalizmu preporodne književnosti, ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ Regionalno, nacionalno i internacionalno u djelima hercegovačkih franjevaca od početaka do 1945., MIRKO ĆURIĆ Književna slika Slavonije u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća, HELENA SABLIĆ TOMIĆ Gdje je nestao regionalizam?, SANJA KNEŽEVIĆ Pjesništvo Milana Milišića, ili kako izaći izvan dubrovačkih zidina, JAKŠA FIAMENGO Tonalitet duše, intonacija podneblja i MILORAD STOJEVIĆ Ponešto o kampanilizmu. Autor programa i voditelj je BORIS DOMAGOJ BILETIĆ.

Pulski dani eseja (PDE) međunarodna je književno-kulturna manifestacija koja se – u organizaciji Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i časopisa za književnost, kulturološke i društvene teme „Nova Istra” – od 2003. održava u Puli.

Preteča Pulskih dana eseja bili su skupovi istoga organizatora, pod naslovom „Čitajući znakove vremena”, održani 1998. i 1999. u Poreču i Rovinju, te međunarodni okrugli stol „(Anti)globalizacija i kultura”, održan na pulskom Sajmu knjiga 2002., okupivši brojne urednike najvažnijih književnih i kulturnih časopisa iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. Pulski dani eseja održavaju se u listopadu, a lokacije su njegovih programa dosad bile Dom hrvatskih branitelja, Gradska knjižnica i čitaonica Pula te Klub hrvatskih književnika (sjedište Ogranka i časopisa). Program Pulskih dana eseja dvodijelni je i dvodnevni, kao završnica također tradicionalnih „Dana Nove Istre”, kada je čitav tjedan posvećen književnosti, nakladništvu, autorima i novim knjigama, esejistici… Jedna je sesija manifestacije uvijek posvećena istoj temi „Ogled o eseju”, kada se na esejistički način raspravlja o ovome književnom žanru, dok druga svake godine ima drugu, zadanu naslovnu temu, o kojoj se također govori u formi ogleda.

Središnje su zadane teme proteklih godina bile: Identitet i globalizacija (2003), Grad – esej (s uvodnim programom Joyce u Puli; 2004), Kako čitam(o) Europu? (2005), Ljubav i mržnja (2006), Provincija (2007) i Autoritet (2008). Na dosad održanim Pulskim danima eseja sudjelovalo je pedesetak esejista iz deset zemalja. Godine 2007. u sklopu manifestacije utemeljena je Nagrada “Zvane Črnja”, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književika i njegov Istarski ogranak, za najbolju godišnju hrvatsku knjigu eseja, a 2008. je objavljen zbornik eseja dosad izloženih na Pulskim danima eseja, pod naslovom “Esej danas”.
(www.istrapedia.hr)