Svoje tri najdraže pjesme ili pripovijetke iz hrvatske ili svjetske literature na hrvatskom jeziku čitat će Elvira Heisinger, Zorka Kinda-Berlaković i Zorica H. Toth
U Kugi u Velikom Borištofu će se 23. lipnja u 20.00 sati pod Miloradićevim geslom „Mudrosti pun ormar“ predstaviti  žene.

Svoje tri najdraže pjesme ili pripovijetke iz hrvatske ili svjetske literature na hrvatskom jezikučitat će Elvira Heisinger, Zorka Kinda-Berlaković i Zorica H. Toth. (www.kuga.at)