Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 122 naknade/stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2016/17., od čega 59 zimskih i 66 ljetnih

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 122 naknade/stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2016/17., od čega 59 zimskih i 66 ljetnih.
Za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2016/17., dodijeljeno je 10 naknada, od čega 5 zimskih i 5 ljetnih Uz očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture, ovim se programom potiče i povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske.
S tim ciljem od ove akademske godine je omogućeno dobivanje stipendija i za treći i/ili četvrti semestar. Osim učenja jezika, prilika je to i da bolje upoznaju hrvatsku kulturnu i prirodnu baštinu, ljude, što će, zasigurno, biti dodatni motiv za trajni povratak.
Od 2013. godine, osim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske polaznicima je pružio mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima – Rijeci, Splitu, Zadru, Puli i Osijeku.
Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način.
Organiziraju se razgledavanja gradova u kojima se uči hrvatski jezik ili odlasci u druga okolna ili dalja mjesta tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika.
Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta.
(www.hrvatiizvanrh.hr)

Odluka