Otvoreni natječaji programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio 19.11.2013. godine. Rok prijave na natječaje je do ožujka 2014.

Natječaj u sklopu projekta Hola

Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s HMI te u sklopu projekta Hola raspisuje Natječaj za predavača hrvatskoga jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2014. Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2014.