Matica ustrajno gradi most između iseljeništva i domovine

Značajniji interes naših ljudi za život u zemlji predaka u najvećoj mjeri je rezultat bitno osnažene državne politike prema iseljeništvu, brojnih i kvalitetnih programa i projekata Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, naravno i programa Hrvatske matice iseljenika te drugih mjera koje osiguravaju bolje pretpostavke i uvjete za povratak, odnosno integraciju u društveni sustav naše države

Slavljenički koncert Hrvatske matice iseljenika

Od svog osnutka Matica uspješno surađuje s Hrvatskom bratskom zajednicom Amerike našom najstarijom organizacijom u svijetu, s Hrvatskim katoličkim misijama i župama iz cijelog svijeta, te kulturno umjetničkim društvima koja okupljaju Hrvate.
Osamostaljenje Republike Hrvatske bilo je velika prekretnica i u životu naše ustanove, otvorivši HMI slobodan put prema svim vidovima suradnje s Hrvatima izvan matične zemlje

Matica na panelima konferencije Iseljeništvo i domovina

Prvim je panelom predstavljena struktura rada HMI-ja, a rukovoditeljice Odjela za školstvo znanost i šport, Odjela za kulturu i Odjela za nakladništvo – Lada Kanajet Šimić, Snježana Jurišić i Vesna Kukavica – pokazale su raznolikost i tradiciju Matičinih programa. Drugim je predstavljen tradicionalni program koji okuplja mlade – ECO HERITAGE TASK FORCE, a susret u virtualnom svijetu vodili su voditeljica projekta Nives Antoljak i Mihovil Rora, glavni voditelj na terenu

       

Izložba povodom 70 godina Matice

  Putem deset izloženih eksponata, kompleta muških i ženskih narodnih nošnji iz zbirke Posudionice i fotografija, predstavljene su inačice ruha Hrvata u Austriji, BiH, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Mađarskoj, Kosovu, Srbiji i Rumunjskoj   Izložba narodnih nošnji „Izvan granica – unutar okvira“ otvorena je 9. lipnja 2021. u Hrvatskoj matici iseljenika. Izložba je postavljena povodom…