Tripundanski dani- Dani Bokelja u Rijeci

14. do 22. veljače u Rijeci

U organizaciji Hrvatske bratovštine“Bokeljska mornarica 809“ Rijeka, te više suorganizatora među kojima je i Hrvatska matica iseljenika – Rijeka, povodom blagdana Svetog Tripuna zajednica Bokelja u Rijeci svečano će nizom događanja pokazati dio svoje bogate tradicije i baštine.